top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode.
Glemt din adgangskode?

 

 

 

 

Roskilde Dom Apoteks Historie

 
   
 
Apoteker 
Roskilde Dom Apoteks nuværende ejer, apoteker Mads Korsholm er den 17. apoteker i rækken af apotekere på Dom Apoteket. Mads overtog Dom Apoteket 1. Juli 2015. Mads har været ansat i Norge hvor han var regionschef for en lang række apoteker. Derudover har han erfaring med apoteker i Danmark samt Kenya. Mads har tidligere været ansat på Roskilde Dom Apotek som souschef.
-
-
Dom Apoteket flytter til Hestetorvet
Dom Apoteket var på dette tidspunkt beliggende på adressen Algade 8, hvor apoteket havde ligget siden 1650. Men lokalerne blev vurderet til ikke at være tidssvarende for rationel apoteksdrift og samtidig for omkostningskrævende at ændre, da apotekets grundplan og sokkelsten var den oprindelige fra 1650.
I forbindelse med Roskilde Bys 1000 jubilæum var der blevet udskrevet en arkitektkonkurrence om ændring af Hestetorvet. Arkitektfirmaet Mangor og Nagel vandt konkurrencen og lod opføre den nuværende bygning. Bygningen blev taget i brug d.
18. februar 1995.
Peter Brandes krukker 
I forbindelse med byens 1000 års jubilæum havde fabrikant Elsebeth Stryhn, Stryhns Fabrikker i Himmelev skænket byen 3 store krukker, som blev opstillet på Hestetorvets sydlige ende. På en smuk måde kæder disse 3 smukke krukker fortid og nutid sammen med Dom Apoteket. Før flytningen til Hestetorvet var der lægemiddelproduktion  i de gamle lokaler i Algade 8, og krukker var her et væsentligt redskab ved datidens lægemiddelproduktion.
-
-
Indretning 
Dom apotekets indretning er målrettet til at give en effektiv drift, samtidig med at der er lette og lyse lokaler, hvor der er tænkt på kundernes totale oplevelse af et apoteksbesøg.  Apotekets vare-sortiment er bredt dækkende som et supplement til apotekets salg af receptmedicin.
Robot 
Dom Apoteket anskaffede en varerobot i 2008 med det mål at give kunderne en kort ventetid, som nu er på ca. 3 min. Varerobotten, der indlagrer og udtager lægemidler fuldautomatisk, kan opbevare 20.000 pakninger.
-
Den Danske Kvalitets Model 
Primo 2010 blev Dom Apoteket certificeret efter Den Danske Kvalitets Model (DDKM). For at fastholde denne certificering skal Dom Apoteket til stadighed leve op til en række kvalitetsmål som ventetid, servicegrad, leveringsgrad m.m.
-
Sundhedsdag 
Dom Apoteket har i samarbejde med Roskilde Kommune Region Sjælland og lokalområdets mange patientorganisationer arrangeret Roskilde Sundhedsdag siden 1995.
-
-
Roskilde Festival 
På Roskilde Festival er Dom Apoteket repræsenteret med 2 apoteksudsalg , hvorfra festivalens gæster og arrangører svarende til ca. 100.000 mennesker serviceres med lægemidler og andre apoteks –produkter. Dom Apoteket har været repræsenteret på Roskilde Festival siden 1995.
- 
-
Roskilde Apoteks etablering
Middelalderen 
I middelalderen havde Roskilde sin storhedstid, hvor byen har haft et indbyggertal på mellem 5.000 og 10.000. Men da bispesædet flyttes til København fra omkring 1400 flytter landets magtcenter, og Roskildes indflydelse blev yderligere begrænset efter Reformationen i 1536.
Roskildes første apotek åbner 
D. 22. juli 1650 fik apoteker Esaias Fleischer tilladelse til at oprette et apotek i Roskilde. I forvejen havde han tilladelse til at drive apotek i Bergen i Norge, ligesom han havde apotek på Amagertorv i København. Det apotek, der senere skulle blive til Løve Apoteket. At Fleischer var en meget betydningsfuld mand fremgår af, at han samtidig var hofapoteker for Christian IV.
Da Esaias Fleischer får tilladelse til at drive apotek i Roskilde har byen nu under 1500 indbyggere. Det har derfor næppe været særligt lønsomt at drive apotek i Roskilde, hvilket sikkert er baggrunden for at apotekeren også har fået tilladelse til at sælge specier (d.v.s. kager), urtekræmmervarer og vine.  Det har sikkert også hjulpet lidt på økonomien, at apotekeren har haft tilladelse til at drive gæstgiveri, og vel især, at han har været fritaget for at betale skat i de første år efter etableringen.

Apoteksbygningen 
På adressen Algade 8, hvor det første apotek blev etableret, havde der været en bebyggelse siden begyndelsen af 1400-tallet. Det forekommer sandsynligt, at det har været en bygning, der har tilhørt kirken.  Den første apoteksbygning kender man ikke udseendet af, men i begyndelsen af 1700-tallet ændres apoteksbygningen som angivet på billedet, men dog stadig bygget på den samme sokkelsten fra de tidligere bygninger.
-
Svenskekrigene 
Umiddelbart efter at der var sket et apotekerskifte i 1658 skete en af de helt store katastrofer i Roskildes og Danmarks historie. Afslutningen af svenskekrigene blev dyr for landet og byen. Byen var delvist ødelagt og plyndret og ved Roskildefreden mistede Danmark Skåne, Halland og Blekinge. Og den stakkels apoteker mistede hele sit vinlager til de svenske forhandlere, der tog godt af de våde varer.
-
Købstad 
Først i 1847 skulle Roskilde få ny styrke som købstad med oprettelsen af jernbanen mellem København og Roskilde, hvilket skabte vækst til byen. 
-
Facaden ændres 
I slutningen af århundredet (1889-91) skete den næste større ændring af bygningen Algade 8 , hvor hele facaden ændres til det udseende, som også er kendt i dag.
-
Apoteket får nyt navn 
I 1898 ændrer apoteket navn fra Roskilde Apotek til Dom Apoteket. Baggrunden for dette navneskifte skyldes, at der blev givet bevilling til at oprette et nyt apotek i Roskilde. Og med oprettelsen af Svane Apoteket i Skomagergade blev Roskilde Apotek pålagt at ændre navn. 
-
At man valgte navnet Dom Apoteket skal måske ses i lyset af, at man allerede ca. 20 år inden havde valgt logoet fra Domkirken på sine receptkuverter. Det forekommer derfor sandsynligt, at Domkirken indirekte har været med til at give apoteket sit navn
 
 
Roskilde Dom Apoteks nuværende
Apoteker Mads Korsholm
 
 
-
 
 Dom Apoteket set fra Hestetorvet,
med Peter Brandes 3 krukker
-
 
 Dom Apotekets interiør
-
 
 Apostore Lagerrobot
-
 
 Roskilde Sundhedsdag
-
 
 Roskilde Festival
-
 
Essaias Fleischers Skøde til
ejendommen Algade 8, Roskilde
 
-
 Den først kendte apoteksbygning på
Algade 8 fra begyndelsen af 1700-tallet
-
 
 Roskilde Apoteks udseende efter 1891
-
 
 Dom Apotekets interiør i ca. 1955
-
 
Receptkuvert fra 1870'erne

 

 

Copyright © A-apoteket - All Rights Reserved.